Mài đá Marble – Crowne Plaza Danang

Mài đá Marble – Crowne Plaza Danang

Công trình: Crowne Plaza Đà Nẵng

Hạng mục: Mài, đánh bóng sàn đá Marble

Địa chỉ: Crowne Plaza Danang

 

Bài viết liên quan