Thi công vệ sinh Nature Hotel – Đà Nẵng

Khách sạn Nature – Phạm Văn Đồng 

Công trình: Nature Hotel

Hạng mục: Vệ sinh công nghiệp

Địa chỉ: 07 Phạm Văn Đồng – Thành phố Đà Nẵng

Bài viết liên quan