Vệ sinh công nghiệp công ty One Tech Stop Group

Vệ sinh văn phòng One Tech Stop Group

Công trình:Vệ sinh văn phòng One Tech Stop Group

Hạng mục: Vệ sinh công nghiệp

Địa chỉ: Tầng 4,Tòa nhà Phi Long, 52 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng

Nhân viên đang vệ sinh kính văn phòng
Nhân viên đang vệ sinh kính văn phòng
Nhân viên đang vệ sinh kính văn phòng
Nhân viên đang vệ sinh kính văn phòng

 

Bài viết liên quan