Vệ sinh Công ty Cổ Phần Thủy Sản Viễn Đông

Vệ sinh Công ty Cổ Phần Thủy Sản Viễn Đông

Công trình: Công ty cổ phần Thuỷ Sản Viễn Đông

Hạng mục: Vệ sinh công nghiệp nhà xưởng

Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Văn Tuyết, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Vệ sinh nền nhà xưởng
Vệ sinh nền nhà xưởng
Vệ sinh nền nhà xưởng
Vệ sinh nền nhà xưởng

 

Bài viết liên quan