Vệ sinh công ty CP đầu tư KCN Hòa Cầm

Vệ sinh công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cầm

Công trình: Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cầm

Hạng mục: Vệ sinh sau xây dựng

Địa chỉ: Trường Sơn, P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

 

 

Bài viết liên quan