Vệ sinh Showroom Hyundai Sơn Trà

Vệ sinh Showroom Hyundai Sơn Trà

Công trình: Showroom Hyundai

Hạng mục: Vệ sinh kính mặt tiền

Địa chỉ: 286 Phạm Hùng, Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng

Bài viết liên quan